Välkommen till ett utbildningsprogram för ökad kunskap om barnendometrios

En flicka ligger och vilar med slutna ögon under en filt. Flickan har huvudet i sin förälders knä, föräldern håller om flickan med ena handen. I förgrunden finns ett bord med en laptop, diverse förpackningar med värktabletter samt ett glas vatten.

 

Barnendometrios.se är en satsning som syftar till att öka kunskapen om att även barn och tonåringar kan insjukna i endometrios. Målet är tidig upptäckt och tidiga vårdinsatser. Denna utbildning har skapats i samarbete mellan flera professioner inom hälso- och sjukvård, patientföreningar, och med stöd av Löf – regionernas ömsesidiga försäkringsbolag.

Enligt Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi finns cirka 50 000 drabbade i åldrarna 13 till 23 år. 70% av de som får endometrios insjuknar före 20 års ålder och 38% före 15 års ålder. 

Barn, tonåringar, närstående och alla inom elevhälsan, på ungdomsmottagningar och inom sjukvården kan här få aktuell kunskap om symptom och behandling av sjukdomen.

Innehållet har tagits fram under 2023 och kommer att fortlöpande uppdateras.

 

 

In English

Barnendometrios.se is an education aimed at increasing awareness to the fact that also children and teenagers can develop endometriosis. The aim is early detection and care. The education is created in cooperation between representatives of professional organizations and patient organizations, and with support from Löf – regionernas ömsesidiga försäkringsbolag.

According to the Swedish Association of Obstetrics and Gyneacology, around 50 000 girls and young women aged 13 to 23 years suffer from endometriosis. 70% of all who develop endometriosis do so before the age of 20 years, and 38% before the age of 15 years.

Children, teenagers, relatives and all who work in school and youth health-care, as well as in regular health-care may here acquire updated knowledge on symptoms and treatment of endometriosis.

The content has been developed in 2023, and will be continously updated. In the chapters "För dig under 18 år" and "För närstående", you will find an English translation below the Swedish text.


Logotyper för de organisationer som medverkat i projektet. Endometriosförening, svenska skolläkar föreningen, barnendometriosfonden, svenska barnmorskeförbundet, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Riksföreningen för skolsköterskor och svenska föreningen för ungdomsmedicin