Barnendometrios.se har sitt ursprung i ett behov av ökad medvetenhet om att även barn och ungdomar kan drabbas av endometrios. Även om medelåldern vid diagnos av endometrios är över 35 år, insjuknar de flesta av de som får endometrios i tonåren. Många av dessa har stora besvär, besvär som inte alltid tolkas korrekt och därigenom riskerar att få stora konsekvenser.

Många barn och ungdomar, och även deras närstående, vet inte var de ska vända sig för att få hjälp. Då kunskap om barnendometrios inte alltid finns hos de barnet söker hjälp hos, finns för många exempel på att barn och ungdomar fått lida i onödan.

Barnendometrios.se är ett initiativ som syftar till att sprida information om barnendometrios till barn och ungdomar, till deras närstående och till de kategorier yrkespersoner som kan träffa på ett barn med besvär som beror på endometrios.

Representanter för patientföreningar och professioner har gemensamt tagit fram denna utbildning med hopp om att fler barn och ungdomar med endometrios ska få tidig hjälp och korrekt behandling.  

 

Författare

  • Barnendometriosfonden: Katarina Olbers Steinfeldt, Ulrika Förberg, Fredrika Olbers
  • Endometriosföreningen: Christina Liffner, Angelica Hakala, Louise Germundsson
  • Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi: Camilla Rahm, Joanna Romell, Måns Palmstierna Burenius, Anna-Sofia Melin, Lisa Söderman
  • Svenska Barnmorskeförbundet: Anna Cagnell
  • Riksföreningen för Sveriges Skolsköterskor: Jenny Nordfors
  • Svenska Skolläkarföreningen: Anna-Karin Söderström
  • Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar: Charlotte Farrington Salomonsson
  • Svensk Förening för Ungdomsmedicin: Pia Jakobsson Kruse

 

Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) har täckt kostnaderna för utbildningens framtagande, och äger också utbildningen. Om du har kommentarer eller frågor rörande utbildningen, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Innehållet i detta utbildningsprogram ska ses som en sammanställning och värdering av bästa kända kunskap inom det beskrivna området hösten 2023. Innehållet uppdateras löpande när ny evidens eller praxis tillkommer.

Informationen i detta program riktar sig till barn och ungdomar samt deras närstående, men också till läkare, barnmorskor, sjuksköterskor samt övriga anställda i verksamheter där barn med endometrios kan söka. Den bygger på svenska riktlinjer och är anpassad till svenska förhållanden.

Programmet har ingen föreskrivande funktion, och vare sig författarna eller Löf kan i juridisk mening hållas ansvariga för innehållet. Löf, författare, och övriga inblandade åtar sig inget ansvar för att bedömning och handläggning, baserade på information i programmet, ger det resultat som angivits, eller ansvar gentemot tredje man för eventuell skada som uppstår till följd av bedömning och handläggning i enlighet med informationen.

Materialet får och bör användas i utbildningssyfte. Kliniker och utbildningsenheter kan fritt skriva ut texter och bilder för användning i arbete och undervisning, men innehållet får inte användas i kommersiellt syfte. Således får exempelvis konsultfirmor eller andra programproducenter inte använda programmet, eller delar av dess innehåll.

Programmet ägs av Löf och tillhandahålls kostnadsfritt enligt ovan. Programmet innehåller upphovsrättskyddat material. Löf förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till programmet.

Logotyper för de organisationer som medverkat i projektet. Endometriosförening, svenska skolläkar föreningen, barnendometriosfonden, svenska barnmorskeförbundet, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Riksföreningen för skolsköterskor och svenska föreningen för ungdomsmedicin